• کلاسهای تخصصی نوجوانان

دوره نوجوانان در آکادمی فاران شامل دو دوره مبتدی  و متوسطه بر اساس کتابهای Family and Friends و Hey There هردو با لهجه امریکایی و با بهره گیری از کتابهای متعدد تکمیلی برای تقویت واژگان، داستان خوانی و گرامر برگزار می شود. استفاده از ویدیو های کمک آموزشی، امکانات چند رسانه ای و روشهای جدید انگیزشی مختص نوجوانان این دوره ها را به دوره های بسیار پر بازده و پر طرفدار آموزشی در میان زبان آموزان این سنین تبدیل کرده است. این دوره های در 24 ترم 1.5 ماهه برگزار شده و زبان آموزان تا سطح B2 همراهی میکنند.