• دوره های تربیت مدرس TTC یا TEC

دوره های تربیت مدرس TTC/TEC در آکادمی فاران همگی زیر نظر مستقیم مدیریت مجموعه آقای دکتر امیرعلی مجتهدزاده برگزار می شوند. دوره های تخصصی تربیت مدرس در آکادمی فاران بصورت دوره های مقدماتی برای تمامی مدرسین و در مرحله دوم بصورت تخصصی و مجزا برای مدرسین رده های سنی مختلف برگزار می گردند. طول این دوره ها بین 24 الی 36 ساعت بوده که بسته به رده سنی و دوره های هدف متفاوت می باشند.

  • همه دوره ها در آکادمی زبان فاران با صدور مدرک معتبر همراه خواهند بود.