همکاران ما در آکادمی فاران

با کادر مجرب آکادمی فاران بیشتر آشنا شوید

تیم

مدرسین ما


با کادر مجرب مادر آکادمی فاران آشنا شوید.

میترا مهدی زاده
میترا مهدی زاده مدرس زبان انگلیسی

فاطمه کلانتری
فاطمه کلانتری مدرس زبان انگلیسی

مریم شاه وردیان
مریم شاه وردیان مدرس زبان انگلیسی

زهرا فاضلی
زهرا فاضلی مدرس زبان انگلیسی

سیمین یوسفی زاده
سیمین یوسفی زاده مدرس زبان انگلیسی

احمد قاضی میرسعید
احمد قاضی میرسعید مدرس زبان انگلیسی

نیلوفر مرادی
نیلوفر مرادی مدرس زبان انگلیسی