دوره های آموزش زبان انگلیسی کودکان

معرفی

دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان از سن 4 تا 7 سال طراحی شده که در آن زبان آموزان ضمن کسب مهارتهای گفتاری و شعر خوانی مهارت آشنایی با حروف  و کلمات ابتدایی انگلیسی را با استفاده از سیستم فونیکس فرا میگیرند. کتابهای مورد استفاده در این دوره شامل کتابهای little Pockets  و Pockets 1,2,3  هستند. در کنار کتابهای نام برده شده زبان آموزان با استفاده از شعرهای انگلیسی کارتون و موسیقی مهارتهای اولیه زبانی را فرا میگیرند.

دوره نونهالان در آکادمی فاران شامل 8 ترم آموزش مهارت های فونیکس است که با بهره گیری از این متد جدید زبان آموزان تا انتهای این دوره توانایی کاملی در مکامله های ابتدایی روزمره و همچنین آشنایی کاملی با خواندن و نوشتن حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، دیکته کلمات، شمارش بخش ها، ترکیب و خواندن کلمات چند بخشی را کسب می نمایند.