تماس رایگان بگیرید

تماس رایگان بگیرید


با اسکایپ به راحتی می‌توانید تماس های صوتی و تصویری رایگان داشته باشید و با دوستان خود در ارتباط باشید.

با اسکایپ به راحتی می‌توانید تماس های صوتی و تصویری رایگان داشته باشید و با دوستان خود در ارتباط باشید.
دانلود اسکایپ شروع گفتگو
قابلیت ها

قابلیت های اسکایپ، فراتر از تصور است


کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

آمارها

تسخیر دنیا


آمارها را ببینید و از فراگیر شدن اسکایپ در جهان اطمینان پیدا کنید.

+۱۹۰

کشور

کشور
۷۰۰

میلیون کاربر

میلیون کاربر
۲۰۰

میلیارد تماس

میلیارد تماس
به رایگان

اسکایپ را دانلود کنید


اسکایپ را دانلود کنید و به دوستانتان زنگ بزنید. وقت یک گپ دوستانه رسیده است.

دانلود کنید
مشاهده نسخه های قبلی

سوالات متداول

با اسکایپ بیشتر آشنا شوید


اگر سوال شما در این لیست نیست، به ما ایمیل بزنید.

اسکایپ چیست؟

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش برای استفاده از اسکایپ وجود دارد؟

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آیا اسکایپ به لحاظ امنیتی تضمین دارد؟

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از اسکایپ هزینه ای دارد؟

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

مصرف اینترنت اسکایپ چقدر است؟

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.